ارزیابی فنی و اقتصادی معدن مس سرکوه

موقعیت جغرافیایی:

کانسار مس پورفیری سرکوه از نظر تقسیمات کشوری در استان کرمان واقع شده است. این کانسار در فاصله 165 کیلومتری جنوب شرق کرمان و در منطقه کوهستانی در ارتفاع بین 2960 تا 3073 متری از سطح دریا قرار گرفته است و گستره ای در حدود 05/1 کیلومتر مربع را در بر می گیرد.

 

مطالعات مقدماتی فنی و اقتصادی انجام شده در کانسار مس سرکوه شامل:

مدلسازی و تعیین ذخیره، مطالعات زمین‌شناسی مهندسی ، مطالعات کانه‌آرایی، طرح بازگشایی و استخراج کانسار و مطالعات فنی – اقتصادی می باشد.