استخراج

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی و نهایی ذخایر اکتشافی
 • طراحی مفهومی و پایه ذخایر اقتصادی
 • طراحی و برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای معادن روباز و زیرزمینی
 • تهیه مدل بلوکی کانسار
 • تهیه گزارشات فنی و اقتصادی
 • طراحی و بهینه‌سازی حد نهایی معدن
 • تهیه طرح تجهیز و راه اندازی معادن
 • تعیین زمان‌بندی و برنامه‌ریزی تولید
 • محاسبه تعداد و ظرفیت ماشین آلات معدنی
 • تهیه طرح اجرایی و بهره‌برداری معادن
 • مطالعات زیست محیطی
 • طراحی و ترسیم الگوی حفاری و انفجار
 • طراحی‌های مربوط به خدمات فنی و تهویه معادن
 • محاسبه عمر معدن
 • تهيه مدل‌هاي كامپيوتري، طراحی و برنامه‌ریزی استخراج توسط نرم‌افزارهای قدرتمند