امیر بیژن یثربی

نام و نام خانوادگی: امیر بیژن یثربی

مدت سابقه کار : 17 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن، کارشناسی ارشد استخراج معدن، دکتری اقتصاد انرژی و فلزات، دكتري مهندسي معدن

 

سابقه کاری:

  • مسئول پژوهش شرکت نیروپایه
  • کارشناس شرکت پویازرکان در طراحی استخراجی معدن طلای آق‌دره تکاب
  • مشاوره به صورت غیروابسته در پروژه‌های طراحی پیت بهینه در معدن فسفات اسفوردی بافق و کانسار مس- مولیبدن پورفیری کهنگ اصفهان
  • مطالعات پیش امکان سنجی در کانسارهای مس باغ خشک و سرکوه کرمان
  • تدریس دوره‌های آموزشی طراحی معادن روباز و مطالعات فنی و اقتصادی
  • عضو هيات علمي دانشگاهExeter انگلستان
  • مدیر کمیته آموزش خانه معدن ایران
  • مسلط بر نرم افزارهای مدلسازی، طراحی معدن و بررسی اقتصادی
  • عضو هیات تحریریه Universal Journal of Geosciences

 

عناوین مقالات ارائه شده:

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55233737700