فرآوری

 • مطالعات علمی و دفتری و ارائه طرح آزمایشگاهی کانه‌آرایی و فرآوری مواد
 • بررسی نتایج و ارائه طرح پایلوت کانه‌آرایی و فرآوری مواد
 • تحلیل نتایج حاصل از پایلوت و ارائه طرح صنعتی کانه‌آرایی و فرآوری مواد
 • مطالعه كاربرد مواد معدني در صنايع مختلف
 • طراحی، نصب و راه اندازی خط تولید کارخانه
 • تهیه فلوشیت‌های مناسب و اجرایی
 • تعيين نيازهاي فعلي و آتي ماشين‌آلات و تجهيزات معادن و کارخانجات
 • ارائه طرح جانمايي كلي معدن، ‌كارخانجات كانه‌آرايي و فرآوري
 • طراحی نوار نقاله و مسیر حرکت آن
 • طراحی و تهیه نقشه‌های اجرایی
 • بهینه سازی خطوط فرآوری
 • طراحی، تحلیل و تهیه نقشه سازه‌های فلزی،غیر فلزی و …