مجتبی کرمی

نام و نام خانوادگی: مجتبی کرمی

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی :کارشناسی زمین شناسی

 

سابقه کاری:

  • کارشناس و مدیر گروه شرکت سازمان انرژی اتمی
  • کارشناس پروژه‌های مختلف شرکت‌های:

کاوشگران

شرکت ایتوک

شرکت خاک خوب

شرکت کانیران

شرکت کاناوران

شرکت تحقیق و توسعه پارس کانی

مشاور هلدنیک صدر تامین و سیمان تامین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا)