مدیریت و نظارت

 • سیستم مدیریت اطلاعات
 • مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری (مطالعه فرصت، پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی)
 • تهیه اسناد مناقصه‌ و اجرای مناقصه
 • کنترل و مدیریت پروژه
 • مديريت و نظارت بر فعاليت‌هاي صحرايي
 • بررسي اثرات اقتصادي‌-‌اجتماعي اجراي طرح‌ها و برنامه‌ريزي منطقه‌اي براي آن‌ها
 • مطالعه بازار
 • مشاوره در تامين تجهيزات و ماشین‌آلات
 • بررسي تنگناها، مشكلات و معايب عملي طرح‌هاي اکتشافی و بهينه‌سازي عمليات اجرايي و بالا بردن راندمان عملیات اکتشاف
 • بررسي تنگناها، مشكلات و معايب عملي طرح‌هاي بهره‌برداري از معادن و بهينه‌سازي عمليات اجرايي و بالا بردن راندمان توليد
 • انجام مديريت پيمان طرح‌ها و پروژه‌‌هاي معدنی و  صنايع فرآوري