معدن زیرزمینی زغالسنگ سنگرود

معدن زیرزمینی زغالسنگ سنگرود

موقعیت جغرافیایی:

معدن زغال‌سنگ  سنگرود در استان گیلان و در فاصله 115 کیلومتری شمال قزوین و 25 کیلومتری شرق شهر لوشان واقع شده است . دسترسی به معدن از طریق جاده  اصلی قزوین – رشت تا شهر لوشان بطول 90 کیلومتر و پس آن از طریق جاده آسفالته شهر جیرنده (‌مرکز بخش‌) بطول 25 کیلومتر صورت می‌گیرد. در ارتفاع تقریبی 1370+ از سطح تراز دریا قرار دارد.

مشاوره و نظارت فنی  انجام شده در معدن زیرزمینی زغالسنگ سنگرود  شامل :

نظارت فنی و برنامه ریزی عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج زغالسنگ از بلوکهای مرکزی و شمالی و فرآوری و تولید کنسانتره زغالسنگ توسط کارخانه زغالشوئی وابسته به شرکت زغالسنگ البرز غربی می باشد.

کارفرما : شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران / شرکت ذغال سنگ البرز غربی

7 سال:مدت زمان پروژه