معدن زیرزمینی سرب نخلک

معدن  زیرزمینی سرب نخلک

موقعیت جغرافیایی:

معدن سرب نخلک در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی نائین و ۴۰ کیلومتری شمال شرقی انارک در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است، در بخش شرقی یک رشته کوه منفرد قرار دارد. آب و هوای منطقه گرم و خشک می‌باشد که در تابستان درجه حرارت در سایه  تا ۴۸ درجه و در زمستان گاهی تا   ۱۴-  کاهش می‌یابد.

بلند‌ترین قله آن معروف به کوه بزر گ حدود ۱۴۴۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. لیکن عملیات استخراجی عمدتا در قسمت شمال شرقی معدن در ارتفاع حدود ۱۰۰۰ متری تا ۸۱۵ متری که زیر زمین واقع می‌شود صورت می‌گیرد.

مشاوره و نظارت فنی انجام شده در معدن زیرزمینی سرب نخلک شامل :

نظارت فنی و برنامه ریزی عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج ، پیشروی راهروی افق های مختلف و طراحی ،اصلاح و بهسازی کارخانه تغلیظ می باشد.