مهران قلي نژاد

نام و نام خانوادگی: مهران قلي نژاد

مدت سابقه کار :  25 سال

مدارج تحصیلی :  کارشناسی علوم پايه، کارشناسی ارشد فرآوري معدن، دكتراي زمين‌شناسي اقتصادي

 

سابقه کاری:

  • مشاورآزمايشگاه معدن كرج
  • عضو هيات علمي،کارشناس، مدیر گروه و مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي
  • کارشناس و مدیر پروژه‌های مختلف شرکت همپا بهینه

 

عناوین مقالات ارائه شده:

 https://scholar.google.com/citations?user=qnBvFb0AAAAJ&hl=fa&oi=ao