نادر عابدين پور اصفهانی

نام و نام خانوادگی: نادر عابدين پور اصفهانی

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

 

سابقه کاری:

  • کادر فنی طراحی شرکت صنايع سراميک تهران
  • کارشناس فنی طرح‌های مطالعاتی وزارت معادن و فلزات
  • کارشناس شرکت شعله شرق