ناصر مدنی

نام و نام خانوادگی: ناصر مدنی

مدت سابقه کار :  15 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی اکتشاف معدن، کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دكتري معدن (گراﻳش زمین آمار)

 

سابقه کاری:

  • کارشناس و ناظر پروژه‌های اکتشافی در شرکت مهندسان مشاور همپابهینه از شهریور سال 1384 تا کنون در معادن فلزی و زغال­سنگ طبس
  • ارزیابی ذخایر در معادن مس ال­تنینته و آندینای کشور شیلی
  • مسلط بر نرم‌افزارهای مدلسازی و ارزیابی ذخیره و زمین آمار
  • برنده جاﯾزﻩ ساﻝ 2015 جامعه بین المللی ریاضی و زمین شناسی آمریکا

عناوین مقالات ارائه شده:

 https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=pbomcRYAAAAJ