نقشه برداری معدن

  • نقشه برداری سطحی و معادن روباز
  • نقشه برداری از تونل‌های عمرانی و معدنی
  • برداشت دپو
  • محاسبه احجام
  • تهیه نقشه های پهپادی و تصاویر اورتوفتو
  • برداشت یا پیاده‌سازی نقاط و محدوده‌ها
  • تهیه نقشه‌های توپوگرافی