همکاران حقوقی

شرکت مهندسان مشاور همپا بهینه در طول مدت فعالیت خود افتخار همکاری با موسسات، دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی متعددی را داشته است. در ذیل  به تعدادی از این مراکز اشاره می‌شود:
 • آزمایشگاه کانساران بینالود
 • آزمایشگاه خاک آزما
 • آزمایشگاه زرآزما
 • آزمایشگاه کان‌پژوه
 • آزمایشگاه پژوهشگران شیمی
 • آزمایشگاه و پژوهشکده وزارت نیرو
 • موسسه تحقیقات ساختمان و مسکن
 • موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه تربیت معلم
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  دانشگاه صنعتی شاهرود
 • شرکت معدن پردازش
 • سازمان سنجش از دور کشور
 • آزمایشگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور