اکتشاف تفصیلی معدن زیر زمینی زغالسنگ طبس

اکتشاف مقدماتی و تفصیلی در زغالسنگ پروده طبس

موقعیت جغرافیایی:

طبس از شمال شرق توسط استان يزد، شهرستان‌هاي بردسكن و شاهرود از شمال، فردوس و بيرجند از شرق، استان كرمان از جنوب، و شهرستان‌هاي نايين، اردكان و بافق ازغرب و جنوب غربی احاطه شده است.

ارتفاع شهر طبس از سطح دريا حدود 690 متر است. وسعت شهرستان طبس 55461 كيلومترمربع مي‌باشد.

محدوده‌ای که با عنوان پروده از آن نام برده می‌شود، در 75 کیلومتری جنوب شهرستان طبس قرار گرفته‌است و شامل محدوده‌های مختلف است که شرقی ترین بخش زغالدار آن بنام پروده شرقی شناخته می‌شود. دسترسی به محدوده پروده شرقی از طریق جاده اصلی یزد _ طبس و سپس جاده اختصاصی مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس امکان پذیر است.

اکتشاف تفصیلی انجام شده در  معدن زیرزمینی زغالسنگ بلوک 1 پروده شرقی طبس شامل:

طراحی شبکه حفاری، برداشت زمین شناسی سطحی، انجام مطالعات صحرایی، طراحی و حفر ترانشه هاو اکلونها ، انجام عملیات نقشه‌برداری، برداشت نمونه های سطحی و عمقی، انجام عملیات و مطالعات زمین‌شناسی عمقی  ژئوفیزیک شامل ترمومتری و گازگیری، آنالیزهای آزمایشگاهی، تستهای فیزیکی- مکانیکی و آنالیزهای آبشناسی، تهیه پروفیل های زمین شناسی، تعیین ذخیره، ، نظارت فنی بر عملیات حفاری اکتشافی و نهایتا تهیه گزارش نهایی می باشد.

کارفرما: شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران

مدت زمان پروژه :2 سال