معدن زیرزمینی سرب نخلک

معدن  زیرزمینی سرب نخلک

موقعیت جغرافیایی:

معدن سرب نخلک در فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی نائین و 40 کیلومتری شمال شرقی انارک در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است، در بخش شرقی یک رشته کوه منفرد قرار دارد. آب و هوای منطقه گرم و خشک می‌باشد که در تابستان درجه حرارت در سایه  تا 48 درجه و در زمستان گاهی تا   14-  کاهش می‌یابد.

بلند‌ترین قله آن معروف به کوه بزر گ حدود 1440 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. لیکن عملیات استخراجی عمدتا در قسمت شمال شرقی معدن در ارتفاع حدود 1000 متری تا 815 متری که زیر زمین واقع می‌شود صورت می‌گیرد.

مشاوره و نظارت فنی انجام شده در معدن زیرزمینی سرب نخلک شامل :

نظارت فنی و برنامه ریزی عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج ، پیشروی راهروی افق های مختلف و طراحی ،اصلاح و بهسازی کارخانه تغلیظ می باشد.