خانه

تاريخچه

خدمات

پروژه ها

مشاوران

همکاران

گواهینامه ها

نمودار سازماني

گالری

ارتباط با ما

  پیوندها

 ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی شرکت:

ایران ، تهران

میدان آرژانتین ، خیابان بخارست (احمد قصیر)

خیابان دوازدهم ، شماره 17 ، واحد 13

آدرس پستی شرکت:

ایران، تهران، صندوق پستی 1413- 16315

تلفن:

2276 8873 (21) 98+

1317 8851 (21) 98+

2639 8852 (21) 98+

فکس:

1317 8851 (21) 98+

آدرس پست الکترونیکی دفتر مرکزی شرکت: info@hb-engineers.com

Copyright 2009 hb-engineers.com. All Rights Reserved.   MOHAMMADREZA SANEEPUR