خانه

تاريخچه

خدمات

پروژه ها

مشاوران

همکاران

گواهینامه ها

نمودار سازماني

گالری

ارتباط با ما

  پیوندها

 مشاوران

 1. دانشگاه امیرکبیر

 2. دانشگاه تهران

 3. دانشگاه تربیت معلم

 4. دانشگاه تربیت مدرس

 5. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 6. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 7. شرکت معدن پردازش

 8. سازمان سنجش از دور کشور

 9. آزمایشگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 10. آزمایشگاه کانساران بینالود

 11. آزمایشگاه خاک آزما

 12. آزمایشگاه پژوهشگران شیمی

 13. آزمایشگاه و پژوهشکده وزارت نیرو

 14. موسسه تحقیقات ساختمان و مسکن

 15. موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 16. و همچنین توانایی همکاری با سایر مشاوران

 

 

 

Copyright 2009 hb-engineers.com. All Rights Reserved.   MOHAMMADREZA SANEEPUR