مقالات

ملاحظات زیست محیطی در پروژه های حفاری اکتشافی

مدل سازی سه بعدی و ارزیابی زغالسنگ پروده شرقی طبس

بررسی مکانیزه کردن استخراج معدن سرب نخلک

پهپاد، معدنکاری و فناوری های نوین

Exploration of Valuable Evaporate Minerals in Central Iran

Powder Factor Prediction in URMIA Cement Mine Utilising Neural Network